Pacyno, J. (2001). Henryk Sławiński, Wychowanie prorodzinne według pedagogów katolickich Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Fundacja Pomocy Antyk „Wydawnictwo Antyk - Marcin Dybowski”, Warszawa 2000. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 83–84. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.20