Szulakiewicz, W. (2001). Włodzimierz Tyburski, Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku, Toruń 2000, ss. 578. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 91–93. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.22