Żołądź-Strzelczyk, D. (2001). Lech Mokrzecki, Wokół staropolskiej nauki i oświaty, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2001, ss. 486. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 93–94. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.23