Spadło, A. (2001). Pedagogika Nowego Wychowania w Polsce u schyłku XIX i w pierwszej połowie XX wieku, pod red. Andrzeja Meissnera i Czesława Majorka, „Galicja i jej dziedzictwo” Tom 14, Wyd. WSP w Rzeszowie, Rzeszów 2000, ss. 445. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 94–95. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.24