Szymczak, M. (2001). Prawa dziecka, deklaracje i rzeczywistość, pod red. Jadwigi Bińczyckiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1999,ss. 269. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 96. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.25