Jamrożek, W. (2001). Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce. Konferencja naukowa w Olsztynie w dniach 18-20 września 2000 r. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 100–101. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.27