Gulczyńska, J. (2001). „Oświata i szkoła narodów bez państwa w Europie Środkowej i Wschodniej (XIX-XX wiek)”. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 103–105. https://doi.org/10.14746/bhw.2001.13.14.29