., . (2001). Ogólnopolski konkurs na prace magisterskie z historii edukacji. Biuletyn Historii Wychowania, (13/14), 107–108. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/17974