Ostrowski, T. (2015). Ks. Adam Orczyk, Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008, ss. 359. Biuletyn Historii Wychowania, (33), 166-170. https://doi.org/10.14746/bhw.2015.33.13