Tylińska, E. (2002). Poziom życia studentów Cesarskiego Uniwersytetu w Warszawie. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 40-44. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.6