Kusztelak, A. (2002). Działalność Szkoły Polskiej w Moskwie w latach 1991-1994. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 44-53. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.7