Roll, L. (2014). Plan jenajski Petera Petersena jako przykład szkoły ukształtowanej na wartościach rodzinnych. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 73-88. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.5