Kędzia, P. (2014). Kierunki działalności sportowo-oświatowej i kulturalnej Łódzkiego Klubu Sportowego w Drugiej Rzeczypospolitej. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 89-108. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.6