Nowak-Kluczyński, K. (2014). Konferencja międzynarodowa Koncepcja Planu Daltońskiego w edukacji elementarnej – wiedza i praktyka 19 listopada 2014 roku. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 158–161. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.13