Gołdyn, P. (2014). II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa, Światopoglądowo- społeczne koncepcje wychowania i edukacji akademickiego Lublina, Lublin 7–8 listopada 2014. Biuletyn Historii Wychowania, (32), 161–165. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.32.14