Brzeziński, W. (2014). Qualia bona in coniuge sunt quaerenda. Zalecenia na temat wyboru żony w świetle średniowiecznych traktatów o wychowaniu (na przykładzie De regimine principum Idziego Rzymianina). Biuletyn Historii Wychowania, (31), 17-27. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.2