Ratajczak, K. (2014). Geneza i rozwój szkolnego ustawodawstwa Kościoła w epoce średniowiecza (rekonesans). Biuletyn Historii Wychowania, (31), 29–49. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.3