Graczyk, W. (2014). Okoliczności powstania oraz przejawy działalności religijnej i kulturowej jezuitów w Płocku w XVII i XVIII wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 51–83. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.4