Nawrot-Borowska, M. (2014). Mamki – najemne karmicielki w świetle literatury poradnikowej z drugiej połowy XIX i początku XX wieku. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 85–111. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.6