Knocińska, A. (2014). Z działalności najstarszej placówki poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w Poznaniu. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 131–160. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.8