Grabowska, D. (2014). Tradycje i obyczaje szkolne w „pamięci” nauczycieli oraz uczniów na terenie zaboru austriackiego. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 177–189. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.10