Ratajczak, K. (2014). Karol Wielki – cesarz reformator. W 1200 rocznicę śmierci. Biuletyn Historii Wychowania, (31), 229-238. https://doi.org/10.14746/bhw.2014.31.13