Hofman, M. (2002). Rola i miejsce kobiety w edukacji i kulturze polskiej, Tom 2, pod. red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk, Wydawnictwo Instytutu Historii UAM, Poznań 2001, ss. 336. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 103-105. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.20