Hubicka, S. E. (2002). Mirosława Zalewska-Pawlak, Rola sztuki w wychowaniu. Polska tradycja pedagogiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 212. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 105-106. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.21