Posłuszna, M. (2002). Międzynarodowa Konferencja Naukowa - „Szkolnictwo niepubliczne w Europie i w Polsce w XX wieku” (Łódź, 22-23 października 2001). Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 159-161. https://doi.org/10.14746/bhw.2002.15.16.28