Redakcja, . (2002). Komunikaty. Biuletyn Historii Wychowania, (15/16), 167. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18299