Apanel, D. (2009). Rola instytucji pozarządowych w opiece nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945–1975 – zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 117-132. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.8