Jędrychowska, B., & Piwowarczyk, M. (2009). Działalność wrocławskiego Zakładu Historii Edukacji w latach 1999–2009. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 145-156. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.11