Żołądź-Strzelczyk, D. (2009). Kazimierz Puchowski, Jezuickie kolegia szlacheckie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Studium z dziejów edukacji elit, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, ss. 636. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 157–159. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.12