Kabacińska, K. (2009). Władysława Szulakiewicz, Historia wychowania w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Warszawa 2007, ss. 47. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 180–181. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.20