Gulczyńska, J., & Kabacińska, K. (2009). „Czasopiśmiennictwo XIX i XX wieku jako źródło do dziejów szkolnictwa, oświaty i edukacji”. Biuletyn Historii Wychowania, (25), 259–263. https://doi.org/10.14746/bhw.2009.25.26