Ratajczak, K. (2007). Ustawodawstwo szkolne soborów od XII do pierwszej połowy XIV w. i początki jego recepcji w średniowiecznej Polsce - zarys problemu. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 7-19. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.1