Meissner, A. (2007). Edukacja młodzieży chłopskiej w Galicji doby autonomicznej. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 21-33. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.2