Grzybowski, R. (2007). Odradzanie się harcerstwa polskiego po 1956 r. i próby włączenia go w struktury systemu wychowawczego szkoły. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 35–46. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.3