Gulczyńska, J. (2007). Kontrowersje wokół struktury ustrójowo-organizacyjnej i programowej szkolnictwa średniego ogólnokształcącego w Polsce w latach 1944-1948. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 47-61. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.4