Wałęga, A. (2007). Karol Poznański, Wybrane zagadnienia z historii wychowania. Cz. 2, Warszawa 2006, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, ss. 247. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 117–120. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.18