Brenk, M. (2007). Agnieszka Wałęga, Początki akademickiej historii wychowania w Polsce. Antoni Karbowiak (1856-1919), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, ss. 193. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 130-132. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.24