Kaczmarek, K. (2010). Źródła do dziejów szkół dominikanów poznańskich w dobie nowożytnej. Biuletyn Historii Wychowania, (26), 59-68. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.4