Ratajczak, K. (2007). Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie - ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej od średniowiecza do końca XX wieku”, Ciążeń, 9-11 września 2007. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 203-207. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.30