Paszkowska, A. (2007). Konferencja naukowa nt. „Opieka nad dzieckiem w Polsce - tradycja i współczesność”, 23 października 2007. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 209-211. https://doi.org/10.14746/bhw.2007.23.32