., . (2007). Zapowiedzi. Biuletyn Historii Wychowania, (23), 215-216. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18412