Nowicka, A. (2010). Pedagogika moralna Immanuela Kanta jako wyraz wychowania do odpowiedzialności. Biuletyn Historii Wychowania, (26), 87-100. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.7