Brenk, M. (2010). Aleksandra Siedlaczek-Szwed, Działalność opiekuńcza towarzystw dobroczynnych na Wileńszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2009, ss. 288. Biuletyn Historii Wychowania, (26), 142-144. https://doi.org/10.14746/bhw.2010.26.16