Glowacka-Sobiech, E. (2008). Badania regionalne w historii wychowania - problemy metodologiczne. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 7-12. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.1