Wałęga, A. (2008). Regionalizm w historii wychowania w ujęciu Antoniego Karbowiaka (aktualność postulatów i dokonań badawczych). Biuletyn Historii Wychowania, (24), 13-21. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.2