Markiewiczowa, H. (2008). Jan Wnęk, Polska myśl pedagogiczna 1795-1863, Kraków 2007, ss. 295 Wyd. MCDM. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 184-185. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.19