Gruca, A. (2008). Bibliografía historii wychowania, szkolnictwa i myśli pedagogicznej w Polsce za rok 2006 (z uzupełnieniami za lata poprzednie). Biuletyn Historii Wychowania, (24), 197-252. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.23