Janik-Komar, J. (2008). Konferencja naukowa na temat „Uniwersytet ludowy w kształtowaniu środowiska lokalnego. Konteksty historyczne i teraźniejszość”. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 253-254. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.24