Gulczyńska, J. (2008). Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt.: „Między tradycją a współczesnością. W stronę aktywizujących metod nauczania historii wychowania” Gdańsk 1-2 grudnia 2008 r. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 260-261. https://doi.org/10.14746/bhw.2008.24.28