., . (2008). Planowane konferncje. Biuletyn Historii Wychowania, (24), 262-263. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/bhw/article/view/18509